Autor zdjęć

Ludwik Jaworski urodził się 21 sierpnia 1896 r. w Wonlencinie pow. Lipno na Kujawach. Ukończył seminarium nauczycielskie w Wymyślinie w 1915 r. Brał udział w wojnie 1920 r. jako ochotnik (sanitariusz), uczestnicząc m. in. w Bitwie pod Radzyminem. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę na Wyższym Kursie Nauczycielskim i podjął dalsze studia w 1926 r. w Państwowym Instytucie Nauczycielskim. W 1926 r. złożył egzamin kwalifikacyjny przed Państwową Komisją przy Uniwersytecie Wileńskim z zakresie przedmiotów biologicznych, co uprawniało do nauczania w szkołach średnich. Najpierw pracował w szkołach powszechnych (już od 1915 r.), potem w Seminarium Nauczycielskim w Trokach, a od 1935 r. w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Po 24 września 1939 r. został zastępcą dyrektora białoruskiej dziesięcioletniej szkoły ogólnokształcącej. W okresie okupacji był aresztowany (15 czerwca 1944 r.) i znalazł się w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen, gdzie doczekał się wyzwolenia przez żołnierzy angielskich (15 kwietnia 1945 r.). Krótko pozostawał w szpitalu i pierwszym zorganizowanym transportem powrócił do Polski. Rozpoczął pracę w liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, a w 1947 został dyrektorem tej szkoły. Od 1950 r. pełnił funkcję dyrektora Liceum Pedagogicznego. W 1969 r. przeszedł na emeryturę. Pracował jeszcze w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel biologii w liceum Ogólnokształcącym. Zmarł 12 grudnia 1986 roku.

(życiorys p. Ludwika zaczerpnięty z książeczki „Wspomnienia łączą nas…” wydanej na zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego w 50 rocznicę utworzenia tegoż. Augustów, 3-4 czerwca 2000)

Na zdjęciu dyr. Ludwik Jaworski z Harcerzami (1958). Jest to jedno z niewielu ujęć na których jest autor zdjęć na „Kurorcie Augustów”. Zawsze fotografował on…

O stronie   Archiwum fotograficzne

Autor zdjęć    Pomysłodawca strony