Spotkanie z fotografiami Ludwika Jaworskiego na finale WOŚP

Dziękuję bardzo za wsparcie WOŚP. Szczególne wyrazy szacunku kieruję do wszystkich licznie przybyłych na nasze wczorajsze, finałowo-orkiestrowe spotkanie z archiwaliami.

4

Dodaj komentarz