Najbardziej malowniczo położona dzielnica – Lipowiec

 

 

Powstanie Lipowca było związane z procesem przeróbki spławianego drewna z Puszczy Augustowskiej, zaś centralne miejsce na jego mapie zajmował tartak. I właśnie drewno jako budulec odcisnęło największe piętno na wyglądzie zabudowań tej dzielnicy. Również proces technologiczny ukształtował pejzaż zatoki przylegającej do tartaku. Na większości zdjęć i tych przedwojennych i obecnych widać kładki. Obecnie to dzielnica letniskowa, która dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu z licznymi zatokami i pagórkami stała się perłą krajobrazu wschodniej części Augustowa.

Dodaj komentarz